::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 7003_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาสังคมศึกษา.pdf (3.60 MB)
(2) 624_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์.pdf (2.68 MB)
(3) 5747_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์.pdf (4.16 MB)
(4) 8831_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มวิชาพลศึกษา.pdf (2.69 MB)
(5) 3332_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.pdf (1.46 MB)
(6) 2492_ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง.pdf (3.11 MB)
(7) 7653_ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งครูรายเดือนแกไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต.pdf (1.35 MB)