::สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 307_3.สิ่งที่ส่งมด้วย 3 แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายในเขตและไปต่างเขต ครั้งที่ 1 ปี 2566 .pdf (112.04 KB)
(2) 1710_หนังสือแจ้งแก้ไขการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี2566 แจ้งภายในเขต.pdf (681.25 KB)
(3) 1494_สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กคศ.ว_18_2565ย้ายครู).pdf (2.62 MB)
(4) 5679_(อ้างถึง)หนังสือแจ้งย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566 ภายในเขต.pdf (722.68 KB)
(5) 5806_สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ฯ ใช้ประกาศรับย้ายครั้งที่ 1ปี 2566.pdf (768.69 KB)
(6) 3120_สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปริมาณงานและเกณฑ์อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 (10 มิ.ย.2565).pdf (374.73 KB)
(7) 6733_สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบคำร้องขอย้าย ปี 2566.doc (88.50 KB)
(8) 1866_สิ่งที่ส่มาด้วย 7.งบหน้าบัญขีการย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี2566.xlsx (37.15 KB)
(9) 6196_สิ่งที่ส่งมาด้วย8.แบบตรวจสอบตัวชี้วัดในการประเมิน (ปี 2566).docx (36.31 KB)
(10) 255_สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน.pdf (94.17 KB)
(11) 5056_สิ่งที่ส่งมาด้วย 10.แบบปริมาณงานสถานศึกษา.xlsx (23.05 KB)
(12) 6575_2สิ่งที่ส่งมาด้วย2 ปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดและเอกสารคะแนนประเมินตามองค์ปรกอบการย้าย ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ.pdf (2.26 MB)