bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.เสถียร พะโยธร รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Anywhere Anytime และการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ณ หอประชุมสุรินทร์ 3 ใจหนึ่งเดียว โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 170 คน

1

448830125 997606192368140 6203665707839390202 n

448831853 997607585701334 210965446437603140 n

448629254 997607779034648 1354063289186520882 n