bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

66303

             วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ มอบหมายให้นายพิชิต หอมนวล รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต ๓ ร่วมต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินโครงการตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ และ สปสช. เป็นผู้ดำเนินการและมีนักเรียน สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๓ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐๐ คน

img src="/images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_0.jpg" alt="โครงการตัดแว่นสายตา ๒๓๐๘๐๘ 0" width="693" h" />  <img src="images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_2.jpg" alt="โครงการต" width=""520"" /></p><p><img src="images/songserm1/66448.jpg" alt="66448" width="649" height="365" />  <img src="images/songserm1/66450.jpg" al" width="632" height="356" /></p><p><img src="images/songserm1/66451.jpg" alt="66451" width="548" height="309" />  <img src="images/songserm1/66452.jpg" a" width="547" height="308" /></p><p><img src="images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_5.jpg" alt="โครงการตัดแว่นสายตา ๒๓๐๘๐๘ 5" width="401&q" src=""images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_7.jpg" alt="โครงการต" width=""813"" /></p><p><img src="images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_9.jpg" alt="โครงการตัดแว่นสายตา ๒๓๐๘๐๘ 9&q" width=""483&qu" src=""images/songserm1/โครงการตัดแว่นสายตา_๒๓๐๘๐๘_4.jpg" alt="โครงการต width="602"" /></p><p><img src="images/songserm1/S__16744628.jpg" alt="S 16744628" width="366" height="488" />  <img src="images/songserm1/65693.jpg" alt="6 width=919 height=424" /></p> <p> </p> <p>&nbs";