bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 5 (ศรีบูรพา) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกระสัง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมการแข่งขันกีฬาของนักเรียนในครั้งนี้ด้วย
 
253587 0 253546 0
253550 0 253574 0
253553 0253581 0