bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 มอบหมายให้ นายพิชิต หอมนวล รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี ผลักกระโทก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางพจนีย์ พระใหม่งาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านปลัด มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงกมลพิชญ์ ไชยเหี้ยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปลัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน จำนวน 5,000 บาท จากเงินกองทุนช่วยเหลือ สพป.สุรินทร์ เขต 3
S 18046983 0 S 18046987 0
S 18046988 0 S 18046985 0