bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา, ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมตาเมือนธม โดยมี นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป., นายสำราญ อยู่นาน รองผอ.สพป.นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา, ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผอ.กลุ่ม, ผอ.หน่วย เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบาย สพฐ. อีกทั้ง การเตรียมความพร้อมในการสอบระดับนานาชาติในเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้

https://www.facebook.com/prsurin3/posts/pfbid0jBGoancrj3KGmMmYy6RgX9Mf5QrkzjKb79pdRm3dpXiSrLEbELGPz4WPEHo8tYyTl

 

1  3

2  4

5