Untitled Document
[4]
  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ
หนังสือราชการ :กลุ่มอำนวยการ
 

(2)
บันทึก : 05 เมษายน 2564 | อ่าน (3,328)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่1/2564 (2)
บันทึก : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน (3,576)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (3)
บันทึก : 29 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (4,749)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (3)
บันทึก : 02 กรกฏาคม 2562 | อ่าน (5,394)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
เปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและศึกษานิเทศก์ (1)
บันทึก : 22 ตุลาคม 2561 | อ่าน (5,905)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (1)
บันทึก : 19 ตุลาคม 2561 | อ่าน (6,555)| กลุ่ม :กลุ่มอำนวยการ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3