Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
[10]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

aras
[ 72512576_index.shtml ]
บันทึก : 01 กรกฏาคม 2565 | อ่าน (164 กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
บันทึก : 17 มิถุนายน 2565 | อ่าน (170)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (1)
บันทึก : 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน (294)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 (1)
บันทึก : 02 มิถุนายน 2565 | อ่าน (290)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (2)
บันทึก : 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน (389)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. (1)
บันทึก : 17 พฤษภาคม 2565 | อ่าน (332)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3