Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
[1]
  • Css
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หนังสือราชการ :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 

การอบรมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันโปรแกรมอาหารกลางวัน Thai school lunch (1)
บันทึก : 30 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (6,052)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาของนักเรียนแกนนำ (2)
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (4,593)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (1)
บันทึก : 09 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (4,356)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยฯ (2)
บันทึก : 01 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (4,290)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (2)
บันทึก : 25 เมษายน 2561 | อ่าน (5,223)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 (1)
บันทึก : 05 เมษายน 2561 | อ่าน (3,962)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3