Untitled Document
[ 20 พฤษภาคม 2564 ]: <-->
[2]
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 

ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (3,443)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โปรแกรมสารสนเทศ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) (1)
บันทึก : 22 ตุลาคม 2562 | อ่าน (3,540)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2562 | อ่าน (3,871)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
บันทึก : 27 กันยายน 2562 | อ่าน (6,865)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
บันทึก : 11 มกราคม 2562 | อ่าน (4,790)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (3)
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (4,792)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
Untitled Document
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3