Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 26 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สร.3

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  [ 26 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 มีนาคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2)  [ 36 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 มีนาคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  [ 78 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 มีนาคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ  [ 78 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 มีนาคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  [ 161 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ.2565 รอบที่ 2 สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 137 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
28 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัด สพฐ.  [ 97 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
27 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  [ 156 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
20 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ฯ  [ 432 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 กุมภาพันธ์ 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 (ยื่นวันที่ 11 - 31 มกราคม 2566)แจ้งต่างเขต  [ 2472 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2566 (ยื่นคำร้อง11-31 มกราคม 2566) ภายใน  [ 1493 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
10 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติมประกาศตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาการย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1 ปี 2566 (แจ้งผอ.ร.ร./ผอ.สพป.และสพม)  [ 876 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
06 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 (ภายในเขต)  [ 1170 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
04 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขเพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 (ต่างเขต)  [ 2408 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
04 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการประเมินผลงานบุคคล เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   [ 233 ] นฤมล
03 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566  [ 2928 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูฯ38ค.(2)   [ 419 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้ายข้าราชการครูฯและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นให้ดำรงตำแหน่ง38ค.(2)ฯ  [ 368 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง  [ 381 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
25 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และตรวจสอบกิจการสหกรณ์)  [ 364 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
09 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ฯมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  [ 844 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
21 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565  [ 293 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
17 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลกศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 314 ] นางสาวจตุพร ดวงกลาง
29 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขั้นวิกฤตฯ  [ 5927 ] เจนธิชา สอนสุระ
18 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารและผังห้องสอบ ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 973 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
15 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ  [ 1197 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและมีสิทธิคัดเลือกเป็นครูรายเดทอนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาครูขั้นวิกฤต  [ 4855 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  [ 560 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
30 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดครูขั้นวิกฤต  [ 629 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวตำแหน่งครูฯวิกฤต สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 9258 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 สิงหาคม 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(30%) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th