Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 11 คน
 
 
��������������������������������������������������� ���������.������.3 ���������������������

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มอำนวยการสพป.สุรินทร์ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ยามรักษาความปลอดภัย  [ 25 ] กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
02 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง  [ 159 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
25 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯหนังสือเวียน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  [ 67 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
18 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และตรวจสอบกิจการสหกรณ์)  [ 118 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
09 พฤศจิกายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ฯมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)  [ 512 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
21 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565  [ 150 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
17 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯรายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง  [ 110 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกันยายน 2565  [ 92 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
10 ตุลาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนสิงหาคม 2565  [ 88 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
12 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2565  [ 78 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
12 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลกศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์  [ 178 ] นางสาวจตุพร ดวงกลาง
29 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูขั้นวิกฤตฯ  [ 5562 ] เจนธิชา สอนสุระ
18 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลอาคารและผังห้องสอบ ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 856 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
15 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ  [ 1069 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและมีสิทธิคัดเลือกเป็นครูรายเดทอนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาครูขั้นวิกฤต  [ 4456 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
07 กันยายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  [ 416 ] น.ส.ธัญญารัตน์ ศาลางาม
30 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดครูขั้นวิกฤต  [ 494 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่คราวตำแหน่งครูฯวิกฤต สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 3  [ 8967 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
22 สิงหาคม 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารายงานผลการบริหารจัดการและดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   [ 211 ] ทัศนีย์ เครือแก้ว
11 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลกศจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  [ 274 ] ธัญญารัตน์
10 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลกศจ.สุรินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ.2565  [ 306 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
02 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมิถุ  [ 285 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
11 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565  [ 275 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนเมษายน 2565  [ 271 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
09 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565  [ 258 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนมกราคม 2565  [ 267 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
09 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนธันวาคม 2564  [ 203 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2564  [ 157 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
07 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารการเงินฯงบทดลองเดือนตุลาคม 2564  [ 157 ] นางวันนา คำบุญฐิติสกุล
08 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์   [ 304 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
15 มิถุนายน 2565
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
หนังสือราชการล่าสุด

 
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(70%) (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(70%)
 
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ 73762653_nwe.PhP ]
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ ยามรักษาความปลอดภัย (2)
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง (1)
 
หนังสือเวียน การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (1)
 
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และตรวจสอบกิจการสหกรณ์) (1)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย ฯมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) (4)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th