Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 12 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร -คลังสื่อ/ข้อสอบ

ข้อสอบ PISA วิทยาศาสตร์
6093_ข้อสอบ PISA วิทย์.rar (4.37 MB)
ข้อสอบ PISA คณิตศาสตร์
9569_ข้อสอบ PISA คณิต.rar (2.19 MB)
ข้อสอบ PISA การอ่าน
1831_ข้อสอบ PISA การอ่าน.rar (9.54 MB)
ข้อสอบปลายปีรวม 2560
439_ป.2.rar (914.46 KB) 3158_ป.4.rar (1.78 MB) 9803_ป.5.rar (2.44 MB)
5106_ม.1.rar (3.66 MB) 2661_ม.2.rar (3.65 MB) 6576_เฉลย ปีการศึกษา 2560.rar (14.53 MB)
ข้อสอบปลายปีระดับมัธยม 2562
7204_1. ภาษาไทย ม 1.rar (1.55 MB) 9996_2. ภาษาไทย ม 2.rar (1.92 MB) 2511_3. คณิตศาสตร์ ม.1.rar (1.54 MB)
6521_4. คณิตศาสตร์ ม.2.rar (1.70 MB) 901_5. วิทยาศาสตร์ ม.1.rar (4.99 MB) 324_6. วิทยาศาสตร์ ม.2.rar (7.13 MB)
2744_7. ภาษาอังกฤษ ม. 1.rar (2.46 MB) 6575_8. ภาษาอังกฤษ ม. 2.rar (2.31 MB) 1602_9. คู่มือประมวลผลข้อสอบ.pdf (421.66 KB)
4790_เฉลยคำตอบคณิตศาสตร์ ม1-2.rar (1.57 MB) 8711_เฉลยคำตอบภาษาไทย ม1-2.rar (1.37 MB) 2390_เฉลยคำตอบวิทยาศาสตร์ ม1-2.rar (6.11 MB)
ข้อสอบปลายปีระดับประถม 2562
7172_วิทยาศาสตร์ ป.4.rar (3.15 MB) 2750_วิทยาศาสตร์ ป.2.rar (7.82 MB) 8618_ภาษาอังกฤษ ป.5.rar (1.85 MB)
2936_ภาษาอังกฤษ ป.4.rar (2.69 MB) 8058_ภาษาอังกฤษ ป.2.rar (3.29 MB) 9024_คณิตศาสตร์ ป.5.rar (2.41 MB)
5558_คณิตศาสตร์ ป.4.rar (1.39 MB) 9564_คณิตศาสตร์ ป.2.rar (2.96 MB) 5124_ภาษาไทย ป.5.rar (1.95 MB)
926_ภาษาไทย ป.4.rar (1.86 MB) 7938_ภาษาไทย ป.2.rar (1.88 MB) 4774_วิทยาศาสตร์ ป.5.rar (6.21 MB)
5949_คู่มือประมวลผลข้อสอบ.pdf (422.56 KB) 5784_เฉลยคำตอบภาษาไทย ป2-5.rar (2.36 MB) 9727_เฉลยคำตอบภาษาอังกฤษ ป2-5.rar (3.69 MB)
7107_เฉลยคำตอบวิทยาศาสตร์ ป2-5.rar (8.30 MB)
ข้อสอบปลายปีระดับมัธยม 2561
3266_1.ภาษาไทย ม.1.rar (1.32 MB) 1410_2.ภาษาไทย ม.2.rar (1.72 MB) 6203_3.คณิตศาสตร์ ม.1.rar (1.73 MB)
6775_4.คณิตศาสตร์ ม.2.rar (1.53 MB) 7194_5.วิทยาศาสตร์ ม.1.rar (3.10 MB) 6857_6.วิทยาศาสตร์ ม.2.rar (2.71 MB)
4138_7.ภาษาอังกฤษ ม.1.rar (2.54 MB) 2906_8.ภาษาอังกฤษ ม.2.rar (2.13 MB) 5928_9.คู่มือประมวลผลข้อสอบ.pdf (430.79 KB)
4283_กระดาษคำตอบ ม.ต้น.rar (902.80 KB) 3330_เฉลย ม.1,2.rar (7.99 MB)
ข้อสอบปลายปีระดับประถม 2561
1569_คณิต.rar (7.96 MB) 6929_วิทย์.rar (9.12 MB) 8347_ไทย.rar (6.49 MB)
3940_อังกฤษ.rar (7.00 MB) 9485_เฉลย ป.2,4,5.rar (14.78 MB) 4313_ข้อสอบปลายปีลดขนาด-2562.rar (24.49 MB)
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ.2565 ย้ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (1)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ (1)
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 (1)
 
อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว9/2564) (1)
 
อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขั้นได้ในบัญชีขอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th