Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 19 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
หนังสือราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ทั้งหมด

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
กลุ่มบริหารงานบุคคลการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  [ 582 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ  [ 490 ] เจนธิชา สอนสุระ
16 มกราคม 2566
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566  [ 586 ] เจนธิชา สอนสุระ
20 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม  [ 1151 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลอนุมัติผลเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  [ 1026 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 ธันวาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล เจนธิชา สอนสุระ
05 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  [ 1424 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 สิงหาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 1458 ] เจนธิชา สอนสุระ
21 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) ปีการศึกษา 2565  [ 1373 ] นางสาวจตุพร ดวงกลาง
20 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกาศตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2565  [ 1808 ] เจนธิชา สอนสุระ
01 กรกฏาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 1136 ] นฤมล
17 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 1251 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565   [ 1159 ] เจนธิชา สอนสุระ
02 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 4)  [ 1223 ] เจนธิชา สอนสุระ
01 มิถุนายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 1091 ] เจนธิชา สอนสุระ
17 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 1008 ] เจนธิชา สอนสุระ
17 พฤษภาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีเพิ่มเติม )  [ 1350 ] เจนธิชา สอนสุระ
21 เมษายน 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 1315 ] เจนธิชา สอนสุระ
29 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 1274 ] เจนธิชา สอนสุระ
23 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  [ 1267 ] เจนธิชา สอนสุระ
22 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  [ 1337 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
18 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ.  [ 1326 ] เจนธิชา สอนสุระ
14 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   [ 1576 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
09 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (รอบที่ 2)  [ 1259 ] เจนธิชา สอนสุระ
09 มีนาคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย  [ 1429 ] เจนธิชา สอนสุระ
24 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)  [ 1932 ] เจนธิชา สอนสุระ
10 กุมภาพันธ์ 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2564  [ 1438 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
26 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2565(แจ้งสพท.สพม.ต่างๆ)  [ 4243 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปีพ.ศ.2565(แจ้งใรงเรียนในสังกัด)  [ 3598 ] นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
03 มกราคม 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2564 (กรณีเพิ่มเติม)  [ 3762 ] เจนธิชา สอนสุระ
08 ตุลาคม 2564
หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(30%) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th