Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 8 คน
 
 
���������������������������������������������������������

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
Flow Chart การออกหนังสือรับรองงบประมาณไม่ซ้ำซ้อนเพื่อขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 398 ] วิลาศินี
22 มิถุนายน 2563
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน ปี 2563  [ 406 ] วิลาศินี
22 มิถุนายน 2563
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  [ 697 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน  [ 732 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [ 742 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
01 ตุลาคม 2561
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  [ 752 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
21 มิถุนายน 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ กลุ่มกฎหมายและคดี   [ 707 ] นางมนพัทธ์ รุ่งเช้า
18 มิถุนายน 2562
มาตรฐานการให้บริการ กลุ่มอำนวยการ  [ 1099 ] administrator
21 มีนาคม 2562
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
aras
[ 72512576_index.shtml ]
 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2)
 
ชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (1)
 
ประกาศ สพฐ.รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนฯการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 (1)
 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี 2564 (กรณีเพิ่มเติม ครั้งที่ 4) (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนเมษายน 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนมกราคม 2565 (1)
 
งบทดลองเดือนธันวาคม 2564 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th