Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 17 คน
 
มาตร�าน�ารป�ิบัติงาน

เรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  [ 256 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
01 กรกฏาคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  [ 236 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  [ 220 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ  [ 272 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี  [ 229 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
27 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  [ 249 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล  [ 256 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน  [ 243 ] นายปฏิวัติ ไชยชนะ
26 มิถุนายน 2562
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  [ 275 ] นางสาวศิราณี แสนกล้า
01 ตุลาคม 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน  [ 225 ] นางสาวกาญจนา ใบพลูทอง
20 มิถุนายน 2562
หน้าที่ 1
หนังสือราชการล่าสุด

 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 (4)
 
แนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (1)
 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (1)
 
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานราชการครู ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (1)
 
ด่วน ประกาศการรขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (1)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 (1)
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th