Untitled Document
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ฯ
 
กศจ.สุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสา่มัญ สังกัด สพฐ. และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 รายละเอียดตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย
534_ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ.pdf (0.99 MB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2566
หนังสือราชการล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 ยังไม่มีข้อมูล

 
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3