Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 29 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: แก้ไขเพิ่มเติม การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 (ต่างเขต)
 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 ตามหนังสือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ ศธ 04168/5001 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นั้น เนื่องมีความคลาดเคลื่อนในรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น จึงขอแก้ไขโดยการยกเลิกรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-6 เดิม และขอแจ้งรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-9 ใหม่ เพื่ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้าย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 รายละเอียดตามไฟล์หนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย
7893_หนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี 2566 แจ้ง ต่างเขต .pdf (716.54 KB) 1795_หนังสือแจ้งย้ายครู ครั้งที่ 1 ปี 2566 ไปสพป. สพม..pdf (752.97 KB) 2687_สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (กคศ.ว_18_2565ย้ายครู).pdf (2.62 MB)
8510_สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ปฏิทินและรายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ปรกอบการย้าย ตำแหน่งครู-สังกัด-สพฐ.pdf (2.26 MB) 6148_สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 .แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายจากต่างเขต ครั้งที่ 1 ปี 2566 .pdf (121.49 KB) 7570_สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ฯ ใช้ประกาศรับย้ายครั้งที่ 1ปี 2566.pdf (768.69 KB)
1602_สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ปริมาณงานและเกณฑ์อัตรากำลังครูของสถานศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 (10 มิ.ย.2565).pdf (374.73 KB) 1997_สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบคำร้องขอย้าย ปี 2566.doc (88.00 KB) 699_สิ่งที่ส่งมาด้วย7.แบบตรวจสอบตัวชี้วัดในการประเมิน (ปี 2566).docx (36.31 KB)
5375_สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน.pdf (94.17 KB) 260_สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.แบบปริมาณงานสถานศึกษา.xlsx (23.05 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 04 มกราคม 2566
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th