Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 23 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2566 (ยื่นคำร้อง11-31 มกราคม 2566) ภายใน
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
ตามที่ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 แล้วนั้น
เนื่องจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.แจ้งยกเลิกปฏิทินการย้ายข้าราชการฯตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.โดยให้ใช้ปฏิทินฉบับใหม่ และสพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แก้ไขแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้ายให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณ์และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว จึงขอให้ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาพร้อมนี้

เอกสารที่แนบมาด้วย
4841_หนังสือแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2566 แจ้งภายในเขต.pdf (512.33 KB) 4913_สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หนังสือ ก.ค.ศ. 28_2566 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf (170.41 KB) 2046_สิงที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือสพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 ว 110.pdf (1.41 MB)
1292_3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แก้ไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดส่งคำร้องขอย้าย ย้ายในเขต ไปต่างเขต ครั้งที่ 1 ปี 2566.pdf (114.78 KB)บันทึกโดย : นายพงษ์พิทักษ์ สหัสชาติ
วันที่ : 10 มกราคม 2566
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
กำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2565(30%) (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th