Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 21 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
กลุ่มอำนวยการ: ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนจากองคมนตรี
 
วันที่ 11 มกราคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 นายสำราญ อยู่นาน รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในนามของส่วนราชการและพี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ โดยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนครูบุคลากรและนักเรียนในโครงการ กองทุนการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านโอทะลัน อ.บัวเชด โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม อ.สังขะโรงเรียนบ้านโจรก อ.กาบเชิง โรงเรียนบ้านอำปึลและโรงเรียนบ้านหนองคันนา อ.พนมดงรัก ในวันนี้
ซึ่ง พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการกองทุนการศึกษา ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้แก่โรงเรียน พระองคท่าน เล็งเห็นถึงมีความสำคัญ ในการส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน ได้มีการเล่าเรียน ได้พัฒนาตนเองให้เรียนรู้เท่าทันการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั่งได้สอบถามนักเรียน ถึงการเรียน ในช่วงที่ผ่านมาด้วย
(https://www.facebook.com/prsurin3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : กิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากร
วันที่ : 14 มกราคม 2566
หนังสือราชการล่าสุด

 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (1)
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (3)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครุเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 (รอบที่ 2) (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (1)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 รอบที่ 2 ฯ (1)
 
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th