bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 พร้อมด้วย นายเดชา การรัมย์ รองผอ.สพป. นายสำราญ อยู่นาน รองผอ.สพป. เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญและเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ https://www.facebook.com/prsurin3/posts/pfbid0JPtSqCjBFKiJxrSpPKy9FFLDZKswrvzB1GyUqGjk595rjJm8hD2WaNLj4S7Mh9JHl

6 5

1 2

3 4