bansrn3 1

o01 o02 o04logosillapa71 small1

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 3 และเยี่ยมชม ให้กำลังใจครูและนักเรียนในการแข่งขันในรายการต่างๆ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านตรวจ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

85598 0 85599 0

85596 0 85584 0

85572 0 85578 0

85582 085574 0

85577 085583 085597 085585 0